20130121KOBI  
剛洗完香香,等口令準備吃晚餐的 KOBI :) shiba

 

Manda 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()